Фирмени презентации 2019

 

14:00 - 14:30 - Индустриалното миене на детайли с изискване за техническа чистота

Лектори: Франческо Мелило, Петрана Зайкова

TECH INDUSTRY Семинарна зала в зала 1, B16

14:40 – 15:10 - Как малките детайли могат да подобрят производителността?

Лектор: Десислава Сулцер

ESSITY/TORK Семинарна зала в зала 1, B16

16:00 – 16:30 - Резервни части, работещи при специфични условия -абразия, агресивни среди и високи температури.

Лектор: инж. Милко Миланов 

TELEMAT TRADE Семинарна зала в зала 1, B16

 

10:00 - 10:30 - Презентация на фирма MARVEL

Тема 1: Универсални и специализирани машини за механични изпитвания на материали  на  опън, натиск и огъване. Изпитвания на твърдост. 
Изпитване на строителни материали.
Прецизни ръчни измервателни инструменти.

Zwick Roell GmbH & Co. KG
Toni Technik GmbH
Mahr GmbH

Лектор: Виктор Маринов 

Тема 2: OES и XRF анализатори на метални сплави на фирма Hitachi.

Лектор: Петър Кожухаров  

MARVEL Семинарна зала в зала 1, B16

10:40 - 11:10 - От инженери за инженери: Пречистване на въздуха с AR FILTRAZIONI или история за производствата, в които дишаш свободно.

Лектор: инж. Христо Биндев

HENNLICH Семинарна зала в зала 1, B16

11:20 - 11:50 - Extrude Hone  процеси и машини за AFM, ECM, PECM и ТЕМ обработка

Лектор: Ралф Кригер

HOFMANN Семинарна зала в зала 1, B16

12:00 - 12:30 - Многошпинделна стругова обработка – предимстава и ограничения

Лектор: Норбърт Хартвих

GALIKA Семинарна зала в зала 1, B16

13:20 - 13:50 - 100 години принос на Мазак за развитието на обществото и технологиите в промишлеността по примера на интелигентната iSMART фабрика.

Лектор: Ботьо Георгиев

BIMEX Семинарна зала в зала 1, B16

14:00 - 14:30 - Почистване и поддръжка на инжекционни матрици и шприцформи

Лектор: Петрана Зайкова

TECH INDUSTRY Семинарна зала в зала 1, B16

14:40 - 15:10 - Решения за симулация на технологични процеси в производството

Лектор: Бальо Динев, Управител Спейскад ООД

SPACECAD Семинарна зала в зала 1, B16

15.20-15.50 - Представяне на компания Стратонс и партньори

Лектори: Станислав Савков и Christian von Criegern

STRATONS Семинарна зала в зала 1, B16

16:00 - 16:30 - Ново поколение продукти в металообработката

Лекор: Babak FARSHCHI

TOTAL BULGARIA Семинарна зала в зала 1, B16

 

10:00 - 10:30 - Представяне на продуктите на Paneltim - Белгия – пластмасови панели 

Лектор: Koen Van Daele

   

HERZ BULGARIA Семинарна зала в зала 1, B16

10:40 - 11:10 - Производство 4.0 - Наръчник за успех

Лектор: Jos Schaetti

SOLTEC Семинарна зала в зала 1, B16

11:20 - 11:50 - EMAG – с ново представителсто в България  Tool shop – Hofmann Consult

Лектори: Диана Хофманн / Красимир Христов

HOFMANN Семинарна зала в зала 1, B16

12:00 - 12:30 - Трансферни технологии за фрезова обработка с висока точност

Лектор: Иван Ди Щефано

GALIKA Семинарна зала в зала 1, B16

13:20 - 13:50 - Газови технологии, системи, приложения и доставка на газове в сферата на металообработването.

Лектор: Савка Ставрев

SIAD BULGARIA Семинарна зала в зала 1, B16

14:00 - 14:30 - Ефективни решения за промишлеността

Лектори: Калин Божков – „RITTBUL“, Тихомир Джиков „WAGO” и Евгени Станчев “ETI”, Румяна Кръстева „RITTBUL“.

RITTBUL Семинарна зала в зала 1, B16

15:20 - 15:50 - Защо плазменото азотиране е наймодерният и екологичен метод за подобряване свойствата на стоманените изделия и инструменти

Лектор: Александър Върхошков 

IONITECH Семинарна зала в зала 1, B16

16:00-16:30 - Презентация на фирма RAPID PROGRESS

Тема: 1. Оптимизация и валидиране на продуктите преди тяхното реално производство 

Тема: 2. Доклади за инспекция - създаване и управление

Лектори: Дафко Табаков и Васил Гатов

RAPID PROGRESS Семинарна зала в зала 1, B16

  

11:20 - 11:50 - Комплексно решение за Мониторинг, Оповестяване и Предвиждане на събития за електро-механични съоръжения

Лектори: Станимир Йовчев + (Виктор Георгиев)

VAPTECH Семинарна зала в зала 1, B16

12:00 - 12:30 - Приложения за профилно, резбово и формово цилиндрично шлифоване и софтуерно обезпечение

Лектор: Борис Янгулов

GALIKA Семинарна зала в зала 1, B16
14:00-14:30 - Новости в дигитализирането на производството

Лектори: Иван Вълков, Георги Георгиев

RAPID PROGRESS Семинарна зала в зала 1, B16