Съпътстваща програма 2022

 

 

 Съпътстваща програма - Свали като PDF  

 

 

Международна конференция на тема:

„Нови умения и изисквания в образованието и квалификацията на кадрите в условията на дигитализацията на фирмите от машиностроителния сектор“

 

13 септември 2022

 

 

Програма

 

 

13.00 – 13.15

 Откриване на конференцията. Приветствия от гостите. 

 

13.15  – 13.45 

„Идентифициране на 7-те най-търсени умения за справянето с нови професии и задачи":

  1. Интердисциплинарни умения
  2. Компютърно мислене
  3. Аналитични умения
  4. Умения за проектиране на системи
  5. Умения по киберсигурност
  6. Творческо и предприемаческо лидерство
  7. Меки умения

Лектор: г-жа Исабел Собрино Мате – старши съветник по политики в Ceemet, Брюксел – най-голямата международна работодателска организация за фирмите от металната, машиностроителната и технологичната промишленост

 

13.45 – 14.15

„Предизвикателства пред „РАИС“ ЕООД, Пазарджик, свързани с осигуряването на квалифицирани кадри в съответствие със съвременните изисквания:

- липсата на достатъчно квалифицирани работници;

- дългосрочно задържане на подходящо квалифицираните работници;

- възприятието и качеството на дуалното обучение;“

 

Лектор: инж. Нишан Баздигян – управител на „РАИС“ ЕООД, Пазарджик

14.20 – 15.10

КАФЕ ПАУЗА

15.00 – 15.15

„Кои са стъпките за успешна стратегия по роботика?“

Лектор: г-н Кристиян Михайлов – член на борда на ПАРА

15.15 – 15.30

Повишаване квалификацията на работещите във фирмите за нарастване на конкурентоспособността и

разширяване на пазарите. Съвместна дейност с професионалната гимназия за подготовката на

изпълнителски кадри, проблеми“.

Лектор: инж. Сашо Въжаров – управител на „Ванико“ ООД, Благоевград

15.30 – 15.50

„Дейността на ТУ – Габрово за подготовката на квалифицирани кадри за машиностроенето, провеждане на бизнес-ориентирано обучение.“

 

Лектор: проф. д-р инж. Илия Железаров – ректор на ТУ – Габрово

15.50 – 16.00

„Хайкад Академи – „Създаваме инженерите на бъдещето“- открита платформа за обучение и квалификация на инженери“


Лектор:
Мариана Бандова – направление, образование и обучение, Хайкад Инфотех

16.00 – 16.30

„Проблеми при подготовката на учащите се в професионалните гимназии и на студентите в ТУ.

 Необходимост от засилване ролята на МОН при регулиране приема в средното образование.

Нарастване ролята и ангажираността на работодателите за подготовката на квалифицирани изпълнителски

и инженерно-технически кадри.“

 

Лектор: инж. Ил. Келешев – председател на браншовата камара по машиностроене

16.30 – 17.00

Дискусия, закриване на конференцията.

 

Фирмени презентации:

 

13 септември 2022

Семинарна зала в изложбена зала 1 

 

11.10 – 11.40

Презентация: фирма B2N TRADE

Тема: miniFactory ULTA 3D PRINTER – Finland

Лектор: Илиан Иванов - miniFactory Мениджър продажби за Югоизточна Европа

 

 

14 септември 2022

Семинарна зала в изложбена зала 1

 

10.30 – 10.50

Кратко представяне на ZwickRoell и Марвел

 

10.50  – 11.50 

Иновативност и надеждност при измерването на твърдост с

EMCO-TEST – най-новият член на семейството на Zwick/Roell

Лектор: г-жа Ива Константинова (EMCO-TEST, Австрия)

 

11.50 – 12.00

 

 Почивка за кафе

 

12.00 – 12.30

Приложения на универсален изследователски комплекс Zwick/Roell HA-250 за определяне на механични характеристики и пукнатиноустойчивост при

статични и динамични натоварвания в широк температурен интервал

лектор:доц. Румен Кръстев, Институт по механика – БАН

12.30 – 13.00

Определяне на механични характеристики на образци от черни и цветни метали и сплави, подложени на статични и динамични натоварвания посредством машина с електромагнитно задвижване Zwick/Roell Vibrophore 100

Лектор:доц. д-р инж. Ангел Анчев, катедра „Материалознание и механика на

материалите“ към Технически университет – Габрово

13.10 – 13.40

Презентация:

Фирма Хофман Консулт

„Нови решения за клиента – представяне на високотехнологичен център в Hofmann Consult“

Лектор: д-р Тодор Попов

13.50 – 14.20

Презентация : фирма Сивико

Тема: Предизвикателства пред внедряването на индустриални роботи в производството

Лектор: Светослав Василев

14.30 – 15.00

Презентация: фирма Галика

Тема: ONA – „толкова добри“ технологии за производство на метални изделия с отнемане чрез електроерозия и с формиране чрез добавяне

Лектор: Алберто Фуентес/ONA ELECTROEROSIÓN, S.A.

15.10 – 15.40

Презентация: фирма Тех Индустри

Тема: Обезмасляване на детайли след механична обработка – машини и решения

Лектор: Петрана Зайкова

15.50 – 16.20

Презентация: фирма БУЛМАКМЕТАЛ
Тема: „Армроид – Лесно решение от Окума за роботизация“
Лектор:
Йоанис Скопелитис

16.30 – 17.00

Презентация: Патентно Бюро „Д-р Емил Бенатов и Партньори“,

Тема: Насоки за ефективното използване на интелектуалната собственост

Лектор: д-р Самуил Бенатов

 

15 септември 2022

Семинарна зала в изложбена зала 1

 

10.30 – 11.00

Презентация: фирма GreMa 3D

Тема: "Индустриална техника за инспекция и контрол EVIXSCAN 3D"

Лектор: инж. Андрей Дуницов

11.10  – 11.40 

Презентация: фирма Хофман Консулт

Тема: MAPAL - Germany

Лектор: Mark Preis -„Die & Mould“

 

11.50 – 12.20

Презентация: фирма Ultraflex Power Technologies

Тема: Роботизирани системи за индукционно спояване

Лектор: Драгомир Грозданов

12.30 – 13.00

Презентация: фирма Галика

Тема: Процеси за довършителна повърхностна обработка

Лектор: Адриан Форстер/FORPLAN AG

13.10 – 13.40

Презентация: фирма OTRIX

Тема: „Високоскоростно пробиване на отвори“

Лектор: инж. Бисер Кънчев

13.50 – 14.20

Презентация: ХабитАдд ООД

Тема: „3D Принтиране и дигитализация в промишлеността“

Лектор: Любомир Герасимов,ХабитАдд ООД

14.30 – 15.00

Презентация: фирма Спейскад

Тема: „Дигитална трансформация на вашето цифрово производство чрез QUINX MDC софтуерно решение за мониторинг и събиране на данни за производството в реално време”

Лектор: Георги Димитров

15.10 – 15.40

Презентация: фирма IPL CONSULTING

Тема: „Infor Cloud ERP като платформа за дигитална трансформация на индустриални производители“

Лектор: Веселин Митрев - Управител, IPL Consulting Bulgaria

15.50 – 16.20

Презентация: фирма ХАЙКАД ИНФОТЕХ

Тема: „Интелигентни, прецизни и ефективни симулации за машини с ЦПУ в ерата на Индустрия 4.0“

Лектор: инж. Георги Бояджиев

 

16 септември 2022

Семинарна зала в изложбена зала 1

 

10.30 – 11.00

Презентация: Българска банка за развитие

Тема: Финансова подкрепа за суровини, материали, енергийна ефективност и лизинг за компании, работещи в  сектор „Машини, съоръжения и индустриална автоматизация“