Работно време и достъп

Работно време за посетители

26 - 28 март 2018 г. от 10 .00 до 18 .00 часа

29 март 2018 г. от 10 .00 до 17 .00 часа

Достъп: билети, печатни покани, онлайн регистрация

Цена на билет: 7 лв.