Иновативната автоматизирана система за складиране на листова ламарина и профили

Внедряването на високите технологии във всеки етап от производството е от решаващо значение за всяка съвременна компания. Това с пълна сила се отнася и за складирането. Всеки производител е наясно, че суровините и продуктите трябва да бъдат правилно съхранявани и логистично бързо достъпни.

За осигуряването на оптимални условия на съхранение, в участието си през тази година компания ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ ще представи автоматизирана система за складиране на листова ламарина и профили. Logitower е автоматизиран лифт за складиране на листов материал и профили, тръби и винкели, както и на листова ламарина, панели и тежки материали.

„Складираните продукти се довеждат от екстрактора до оператора на удобна височина за следващи манипулации“, информират от компанията. Logitower може да разполага с една или две складови кули, както и с допълнителна автоматизирана количка за захранване на обработващи машини. Системата е оборудвана с кантар и микропроцесорно управление, което позволява връзка с външно ERP.

ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ ще представи Logitower на щанд А10 в зала 4.

КЪМ ВСИЧKИ НОВИНИ >>