Дробометни машини и бластиращо оборудване предлага на щанда си STEM

Енергоефективни, максимално оползотворяващи суровината и с висока производителност. Тези качества съчетават дробометните турбинни машини и съоръженията за бластиращо оборудване, които STEM ще представи на щанда си от 15 до 18 април в Интер Експо Център.

В контекста на растящите разходи за електроенергия, компанията представя ново поколение бластиращи машини. Те са проектирани и създадени да дадат ефективен резултат при ниска себестойност на енергоемък в същината си процес.

Машините са съобразени с нововъведенията в материалознанието и инженеринга. По този начин се постига качествен и икономичен бластиращ процес.

На щанда си компанията ще предостави информация и за различно по вид и технология бластиращо оборудване, решения за индустриални аспирации, абразиви и консумативи за бластиране. Качествата и потенциала на продуктите, които предлага, STEM ще представи в зала 3, щанд А16.

 

КЪМ ВСИЧKИ НОВИНИ >>