90% енергийна ефективност със система за индукционно нагряване от Ултрафлекс

Системата за индукционно нагряване UltraHeat S Серия на компанията Ултрафлекс е компактна и лесна за поддържане 2 кВ система, с надежден дизайн.

Тя е оборудвана с множество функции за безопасност и диагностика. Ultraheat S серия предлага подобрена енергийна ефективност, по-добър контрол на процеса, висока степен на повторяемост, ниски изисквания за поддръжка и висока производителност.

Предлаганите генератори от серията UltraHeat са идеални за термична обработка на детайли в машиностроенето - повърхностно и обемно нагряване с последващо закаляване, нагряване на заготовки с последваща пластична деформация, запояване, заваряване, отгряване и отвръщане.

А ползите:

  • Намаляване на разходите за енергия. При използването на индукционно нагряване не е рядкост достигането на дори и 90% енергийна ефективност. За сравнение коефициента на енергийна ефективност на стандартна пещ е само 45%.
  • Подобряване на продуктивността. Индукционното нагряване може да осигури сериозни подобрения в продуктивността. Не са рядкост случаите, в които чрез помощта на индукционни системи времето за нагряване се намалява с 50% или дори 90%.
  • Безопасност, „зелено производство“ и лекота на работа. Три думи: Премахнете Открития Пламък. Това е достатъчна причина за много компании да преминат към индукционна технология. Това, комбинирано с премахването на пушека, отпадната топлина и вредните емисии, ви предоставя решение за подобряване на работните условия.
  • Подобряване на качеството. Подобрете контрола над процеса и повторяемостта. Най-значимият източник на променливост за повечето процеси е операторът, а при използването на индукционна технология вие изключвате оператора изцяло от процеса. Веднъж определите ли останалите променливи (Мощност, Време, Индуктор, Част), остава единствено „Променливост от общ тип“, а това означава, че ще имате постоянен резултат от нагряването всеки път.
  • Намаляване брака и преработката. Чрез подобрение на контрола над процеса и премахването на източниците на променливост ние също намаляваме брака и преработката. Компаниите, използващи горелки или открит пламък, наблюдават сериозно подобрение в качеството, като избягват замърсителите, които се срещат при тези процеси.
  • Намалете пространството, необходимо за оборудване, елиминирайте партидното производство и буферния инвентар. Оборудването за индукционно нагряване често е с по-малки размери, сравнено с оборудването за друг тип нагряване, така че можете да поставите оборудването директно на вашата поточна линия. Индукционното нагряване е идеално за единично поточно производство и позволява на компаниите да избегнат партидното производство. При партидно производство винаги е необходим текущ буферен инвентар между отделните операции на процеса. Единичното поточно производство подобрява паричния поток. Не забравяйте, буферният инвентар отнема ценно работно пространство.

КЪМ ВСИЧKИ НОВИНИ >>