Tableau – софтуер за бизнес анализи

Tableau е модерно self-service решение за бизнес анализи, което позволява на потребители от различни йерархични равнища с лекота да интерпретират информация от разнообразни източници, да я представят и споделят в разбираем вид и да намират отговори на въпроси, които ги вълнуват.

Системата осигурява бърз и лесен достъп до фирмената информация и позволява на потребителите да анализират дългосрочни тенденции и да идентифицират проблеми и възможности, пазарни зависимости, както и да сегментират резултатите.

Tableau намира приложение във всички сфери на съвременния бизнес. В пазарна среда, в която информацията е новият петрол на икономиката, Tableau съдейства на компаниите да извличат полезните данни, скрити зад цифрите и да превърнат анализите в универсално средство за комуникация и част от корпоративната култура.

В сферата на производството Tableau може да съдейства за анализ на брака, показателите за качество, себестойността на продукцията, идентифициране на тенденции при търсенето, оптимизиране на складовите наличности и много други.

Благодарение на BI решението Tableau компаниите могат да постигнат:

  • Подобряване качеството и скоростта на вземане на стратегически и оперативни решения, обосновани с информация
  • Идентифициране на нови тенденции и възможности за развитие
  • Оптимизиране на разходите и ръст на приходите
  • Постигане на по-добра конкурентна позиция

Повече за всички продукти на „Тим Вижън“ България ще научите в зала 4, щанд А12.

 

КЪМ ВСИЧKИ НОВИНИ >>