Microsoft Dynamics 365 управлява комуникацията с клиенти

Водещо CRM решение за управление на комуникацията с клиенти, партньори, доставчици и контрагенти, което позволява лесно създаване и поддържане на ясна представа за всяко взаимоотношение още от момента на неговото възникване.

Microsoft Dynamics 365 ви помага да предвидите нуждите и очакванията на своите клиенти и да предложите подходящия продукт или услуга в подходящия момент, осигурявайки персонализирано отношение и изграждайки доверие и лоялност.

CRM решението Microsoft Dynamics 365 съдейства на компаниите в хода на управление на външните за фирмата комуникации, като оптимизира дейността на търговските екипи. Помага за създаването на по-успешни маркетингови кампании и улеснява следпродажбеното обслужване и комуникация с клиентите.

   Благодарение на CRM системата Microsoft Dynamics 365:

  • Цялата информация за взаимоотношенията с всеки един клиент е достъпна отвсякъде и по всяко време и може да бъде използвана успешно за осигуряване на уникално клиентско изживяване
  • Гарантирате персонално отношение към всеки клиент
  • Предвиждате желанията на клиентите си и можете да им предложите точно това от което се нуждаят още преди да са го поискали
  • Осигурявате на екипа си цялата необходима информация и инструменти, за да реализира сделки по-бързо и по-успешно

Повече за всички продукти на „Тим Вижън“ България ще научите в зала 4, щанд А12.

 

КЪМ ВСИЧKИ НОВИНИ >>