Microsoft Dynamics NAV дава пълен поглед върху бизнеса

„Тим Вижън“ България ще представи Microsoft Dynamics NAV. Приложението е модерно ERP решение за цялостно управление на бизнеса, което дава пълен поглед върху всички протичащи в компанията процеси.

Системата работи в реално време и осигурява актуална и релевантна информация, която спомага за провеждане на управленски анализи и вземане на информирани стратегически и оперативни решения.

Microsoft Dynamics NAV съдейства за автоматизиране и оптимизиране на бизнес процесите, свързани с производството, склада, дистрибуцията, финансовия мениджмънт, веригата на доставките, управлението на проекти и много други, подпомагайки успешното развитие на всеки бизнес.

ERP решението Microsoft Dynamics NAV лесно се адаптира към спецификите на различните браншове и задоволява изискванията на всяка организация, независимо от нейната вътрешна структура и сфера на дейност.

Компанията успешно е внедрила софтуерната система за управление в редица водещи компании в сектори производство, машиностроене, дистрибуция, транспорт и логистика, хранително-вкусова промишленост, услуги и други.

С помощта на ERP системата Microsoft Dynamics NAV компаниите от машиностроителната индустрия разполагат с:

  • пълна проследимост – цялостно управление на промените и версиите на производствените спецификации и маршрутите. Възможност за проследяване на изделията по партида или сериен номер – от производителя до крайния клиент
  • коректна информация за производствената спецификация посредством възможност за интеграция с CAD система
  • управление на процесите – от конструиране, до производство и доставки на изделията
  • пълна и точна информация за производствената себестойност

Повече за всички продукти на „Тим Вижън“ България ще научите в зала 4, щанд А12.

 

КЪМ ВСИЧKИ НОВИНИ >>