Най-авангардният CAM продукт от ТехноЛогика

„ТехноЛогика“ ЕАД ще представи интегрирани в SOLIDWORKS средства за управление на металорежещи NC машини от CAMWorks.

Най-авангардният CAM продукт, напълно интегриран в средата на SOLIDWORKS. CAMWorks директно използва геометрията на 3D модела, за да генерира траекторията на инструмента, гарантирайки пълно съответствие на обработения детайл с 3D модела.

CAMWorks позволява управление и генериране на програми за всички видове металорежещи NC машини – 2,5 – 5-осни фрезови, стругови, фрезо-стругови и нишково ерозийни машини.

Генериране на NC програми в добре познатата среда на SOLIDWORKS, без необходимост от обмен на файлове. Автоматично обновяване на инструменталните траектории при всяка промяна на модела. Обработка на базата на допуски, създавайки оптималния технологичен процес, като автоматично избира подходящите инструменти, скорости, подавания и др.

Цялостни софтуерни средства за 3D проектиране

Средства за инженерно проектиране и симулации от  DS SolidWorks Corp. и Dassault Systèmes ще предложи „ТехноЛогика“. Това са цялостни софтуерни средства за 3D проектиране (SOLIDWORKS, CATIA), симулиране (SOLIDWORKS Simulation, SIMULIA), визуализация и управление на инженерните данни (SOLIDWORKS PDM, ENOVIA).

Приложими са в различни сфери на индустрията  и науката – машиностроене, енергетика, транспорт, авиация. Продуктите на DS SolidWorks Corp.  и Dassault Systèmes снабдяват фирмите с изчерпателен набор от средства за създаване и развитие на техните продукти в пълния им технологичен цикъл – от идейния проект, през цялостния процес на проектиране, надеждни симулации на поведението им в реални условия, до генерирането на пълната информация за производство и неограничени възможности за развитие на следващи версии. Те спомагат за лесното и бързо разработване на иновативни проекти, което специалистите в индустриите оценяват като все по-голямо предизвикателство.

КЪМ ВСИЧKИ НОВИНИ >>