Глава на обмазващ манипулатор от Спесима

Глава на обмазващ манипулатор - представлява краен ефектор на манипулатор за почистване и обмазване на прес форми при машини за хоризонтално леене под налягане.

Работният цикъл на леярската машина изисква след отваряне на двете половини на прес формата и изваждане на готовата отливка, работните повърхности на формата да се почистят със сгъстен въздух и след това да се нанесе слой смазваща течност. Тези дейности се извършват от главата на обмазващото устройство, която е съставена от тяло, разширителни блокове и разпръскващи дюзи. Конструирана е на модулен принцип и позволява надграждане с необходимия брой дюзи, както и тяхното конкретно позициониране и управление в зависимост от конфигурацията и размера на формата за леене.

Всички продукти и услуги на Спесима ООД са предназначени за автоматизация на хоризонтални машини за леене на цинк, магнезий и алуминий. Специализираните системи за автоматизация се състоят главно от 3 типа манипулатори, екстрактори, обмазващи и дозиращи манипулатори.

Дюзи от глава на обмазващ манипулатор

Дюзи от глава на обмазващ манипулатор - това са изпълнителните елементи на обмазващата глава. Чрез тях става насочването и регулирането на почистващата струя сгъстен въздух, както и смесване на обмазващата течност с въздух до образуване на маслена „мъгла“ за смазване на повърхностите на леярската форма. Съставени са от тяло, дюза, управляващо бутало и дросел. Дюзата е изработена със сферична форма в задната си част, което позволява нейното регулиране за насочване на струята. Има един централен отвор за течност и диаметрално разположени на него отвори за сгъстен въздух. Възможни са два режима на работа: обдухване и обмазване, при първия се подава дебит само на отворите за въздух, а при втория е отворен и централният отвор за течност.                                              

Режимите на работа на дюзата се задават от управляващото бутало, което се задвижва пневматично, чрез отделени канали за въздух в обмазващата глава. Тези канали са свързани към пневмо разпределители разположени в кутията за управление на манипулатора. Всяка дюза има дросел за регулиране дебита на течността.

Всички продукти и услуги на Спесима ООД са предназначени за автоматизация на хоризонтални машини за леене на цинк, магнезий и алуминий. Специализираните системи за автоматизация се състоят главно от 3 типа манипулатори, екстрактори, обмазващи и дозиращи манипулатори.

Спесима ви очаква в зала 4, щанд B3.