Интерактивно програмиране и видео симулация манипулатор на живо

Посетителите на изложението ще имат възможността да видят на живо интерактивно програмиране и видео симулация на основни операции, изпълнявани от манипулатор-екстрактор, като изваждане на отливка, проверка на качество, охлаждане и подготовка за последващо обработване.

Видео симулацията дава възможност на нашите специалисти да проектират екстракторите, необходими за автоматизирането на зададените производствени процеси, изчисляването и оптимизацията на времето на операционните цикли. Възможността за визуализация на поведението на екстрактора във виртуална среда позволява да бъдат изпробвани и тествани различни механизми, устройства, конфигурации и контролери, преди да бъдат внедрени в реална среда, един от принципите на Индустрия 4.0.

Всички продукти и услуги на Спесима ООД са предназначени за автоматизация на хоризонтални машини за леене на цинк, магнезий и алуминий. Специализираните системи за автоматизация се състоят главно от 3 типа манипулатори, екстрактори, обмазващи и дозиращи манипулатори.

Автоматизирането на производствените процеси води до намаляване на разходите, увеличаване нивата на производителността, подобряване качеството на продукцията и съкращаване на времето, необходимо до излизането на готовата продукция на пазара. В допълнение, това спомага за достигане на ресурсна продуктивност и ефективност, гъвкавост и потенциал за създаване на добавена стойност. Всички тези ползи следват принципите на Индустрия 4.0. Специализираните системи за автоматизация на Спесима ООД се отличават с високо качество и надеждност. Отговарят на европейските CE норми на безопасност и са подходящи за автоматизация както на дребносерийно, така и на серийно производство. Фирмата притежава сертификат за качество ISO9001:2015 и работи с компоненти на водещи европейски фирми.

Спесима ви очаква в зала 4, щанд B3.