EUREKA програмира робот за фрезови операции

EUREKA GCODE от „Рапид Прогрес“ изпълнява завършени 3D симулации на металорежещи машини чрез прост и интуитивен графичен интерфейс, стартирайки с G-кода.

Eureka спомага да се избегнат рисковете от повреждането на скъпи заготовки, МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ СТРУГОВО-ФРЕЗОВИ МАШИНИ, ПРОГРАМИРАНЕ НА B-ОС - Многофункционалните стругово-фрезови центри имат огромен потенциал за възвръщане на вашата инвестиция, но в същото време носят със себе си и огромни предизвикателства за програмиране на детайлите заради тяхната сложност. ESPRIT е правилният CAM софтуер, който може да се окаже ключов фактор в програмирането на такава многофункционална машина. ESPRIT е критичен избор, който ще определи високата продуктивност на вашата инвестиция.

ВИСОКОСКОРОСТНА 3 И 5 ОСНА ОБРАБОТКА - ESPRIT е автоматизиран, надежден и лесен за употреба високоскоростен 3 осен и 5 осен CAM софтуер. Използвайки знанието за обработка на материалите, остатъчния материал, интегрираната симулация и проверка ESPRIT предоставя бърз, безопасен и надежден CAM софтуер за голямо разнообразие от 3D операции.

ESPRIT е водещ софтуер заради иновативните си и оригинални разработки в областта на 5-осната обработка на свободни форми. За разлика от други CAM производители, разработващи и предлагащи единствено интерфейс и използващи за своите изчисления алгоритмично ядро, закупено от трети фирми, DP Technology връща повече от 20% от прихода си в своя R&D отдел. В следващата си версия ESPRIT ще предложи своя собствена интегрирана симулация и верификация на NC кода.

Високата ефективност и възможности на ESPRIT включват обработка на всякакъв вид геометрия на детайла (Solid, Surface или Wireframe), универсалните постпроцесори генерират G-код буквално за всяка машина, която е на пазара, възможността за симулация и проверяване на програмите дава оптимално качество и цялост на детайла. ESPRIT е 100% съвместим с Windows и предоставя удобна и позната среда за максимална продуктивност.

Всичко новости на „Рапид Прогрес“ ще откриете в зала 2,щанд C12.