Работно време

Работно време за изложители 

26 март 2018 г.   от 08 .30 до 18 .30 ч.

27-28 март 2018 г. от 09 .00 до 18 .30 часа

29 март 2018 г. от 09 .00 до 17 .30 часа

 

Работно време за посетители

26 - 28 март 2018 г.  от 10 .00 до 18 .00 часа

29 март 2018 г. от 10 .00 до 17 .00 часа