Факти и цифри

 • През 2017 г . участваха над 120 водещи компании, които представиха над 250 световни бранда.
 • Устойчив 40% ръст на новите участници през последните две години.
 • Броят на посетителите през 2017 г . е над 4000 души, като освен от България, нараства интересът от страна на специалисти от Сърбия, Румъния, Чехия, Полша, Македония, Италия, Турция и Германия.

Профил MACHTECH EXPO:

 • Машини за огъване и рязане н а листов материал
 • Машини за шлайфане и полиране н а листов материал
 • Машини за рязане и огъване на профили и тръби
 • Машини за закаляване и термообработка
 • Заваръчни машини и консумативи
 • Инструментална екипировка
 • Mашинно проектиране
 • Хидравлични и пневматични устройства и аксесоари
 • Рециклиране и опазване н а околната среда

Профил на INNOTECH EXPO

 • Системи за индустриална автоматизация
 • Индустриални мрежи и софтуер
 • 3D принтиране
 • Електроника и роботика
 • Качествен контрол и тестване
 • Развойна дейност

 

Профил на посетителите

Посетители по страни

Международно участие