Компаниите от машиностроителния сектор могат да участват в двустранни бизнес срещи и през 2017 г.