Преференциални цени за участие в MachTech&InnoTech 2017 до 20 януари