СПЕЦИАЛИЗИРАНО МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖEНИЕ ЗА МАШИНИ, ТЕХНОЛОГИИ И ИНДУСТРИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Периодичност: Ежегодно
Поредност: 7-мо издание
Място на провеждане: Интер Експо Център - София
Дата на събитието: 4 –  7 април 2017 г.
Работно време: 10.00 – 18.00 ч.

Вход: платен, с право на безплатен достъп след предварителна регистрация. За студенти и ученици входът е безплатен.

MachTech Expo е специализирано изложение за:

 • металорежещи и металообработващи машини
 • машини и инструменти за повърхностна обработка
 • машини за закаляване и термообработка
 • технологии за заваряване
 • лазерни технологии
 • машинно проектиране
 • хидравлични и пневматични устройства и аксесоари
 • рециклиране и опазване на околната среда

 InnoTech представя нови технологични решения в следните области:

 • системи за индустриална автоматизация
 • индустриални мрежи и софтуер
 • 3D принтиране
 • електроника и роботика
 • качествен контрол и тестване
 • проектиране и консултации
 • развойна дейност

 

 

Организатор:

Интер Експо Център ЕООД
бул. Цариградско шосе 147
1784 София
T: +359 (2) 9655 272
F: +359 (2) 9655 231
e-mail: machtech-expo@iec.bg
www.iec.bg